Nieuws over geluid en akoestiek

Voor IKEA in Zwolle hebben we gerekend aan de geluidssituatie van een kleine, op het dak te plaatsen windmolen, ook wel Urban Windmill genoemd. Het te plaatsen type windmolen (zie afbeeldingen) produceert als geluidsbron ongeveer 80 dB(A) bij een gemiddelde windsnelheid. Als geluidsbron is dat weinig. Dat is minder dan een stofzuiger of een personenauto…. Lees meer »

Af en toe kom je in ons vakgebied bijzondere verschijnselen tegen, zoals een hinderlijke galm in een vergaderkamer met ideale afmetingen. We zijn gevraagd de nagalmtijd in de vergaderkamer te beoordelen. Ondanks een akoestisch plafond was sprake van een lange en hinderlijke galm. De gebruikers ervoeren de ruimte als onplezierig, vermoeiend en hol. De ideale vergaderkamer Figuur… Lees meer »

In de afgelopen week hebben we het project nummer 5.000 aangemaakt! Taart! En het boek voor iedereen! Het project is een geluidsstudie naar de effecten van de theatervoorstelling Het Pauperparadijs in Veenhuizen. Een bijzonder project naar het boek van Suzanna Jansen, een voorstelling over de geschiedenis van de paupers in de gestichten van Veenhuizen. Hoe maakbaar is de samenleving?… Lees meer »

Geluid meten met je smartphone. Tegenwoordig zijn daarvoor allerlei apps te downloaden. Is het gemeten geluidsniveau betrouwbaar? En welke apps kan ik het beste gebruiken? Een test. Onze collega Carel Ostendorf van DPA Cauberg Huygen heeft allerlei apps voor verschillende platforms aan een test onderworpen (download en lees de test) (bron: www.geluidnieuws.nl). Duidelijk is dat de… Lees meer »

Voor windmolenparken berekenen we niet alleen de geluidssituatie, maar onderzoeken we ook de eventuele hinder als gevolg van slagschaduw. Of we voeren achteraf geluidsmetingen uit aan de windturbine ter controle van de geluidsvoorschriften. Het plaatsen van windmolens heeft invloed om de omgeving. Windmolens moeten zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden. Geluidssituatie Een windturbine veroorzaakt… Lees meer »

Het EU Parlement wil minder herrie van auto’s. Geluidsnormen voor auto’s worden strenger om de volksgezondheid te beschermen. Woensdag 2 april 2014 stemde het Parlement in met nieuwe regels, waarover het ook informele overeenstemming heeft bereikt met EU-ministers. Consumenten moeten onder de nieuwe regels worden voorgelicht over het geluidsniveau van nieuwe auto’s. Daarnaast moeten hybride… Lees meer »