Nieuws over geluid en akoestiek

Voor nagenoeg alle horeca-inrichtingen worden geluidsgrenswaarden gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zo is bijvoorbeeld de strengste grenswaarde op de gevel van woningen 40 dB(A) in de nachtperiode tussen 23:00 en 07:00 uur. Daar komt dan nog bij dat voor gemeten muziekgeluid een strafcorrectie geldt van +10 dB vanwege de hinderlijkheid, waarmee de grenswaarde voor muziekgeluid… Lees meer »

We hebben een nieuw achtkanaals meet- en analysesysteem aangeschaft, deels ter vervanging en deels ter aanvulling op ons achtkanaals Orchestra meetsysteem van 01dB. We hebben gekozen voor een achtkanaals Apollo 24 bit systeem van SINUS Messtechnik GmbH. Apollo is een “blackbox” voorzien van acht ingangskanalen, een tacho input en twee generator kanalen. Het is een… Lees meer »

Zo ongeveer eens per week krijgen we een vraag over de toepassing van een harde vloerbedekking in appartementen of in een flatgebouw. Dan hebben de bovenburen een nieuwe harde vloerbedekking gelegd, bijvoorbeeld een laminaatvloer. Daardoor zijn de loopgeluiden opeens hoorbaar. In de veel woongebouwen is de toepassing van een harde vloerbedekking verboden, tenzij de vloer… Lees meer »

We worden met enige regelmaat benaderd door mensen, met klachten over de geluidsisolatie van het dak. Onder het dak is het dan erg gehorig, met name als gevolg van wegverkeerslawaai. De oorzaak van deze geluidshinder is vaak een lichte dakconstructie. Bepaalde dakplaten zijn opgebouwd met geëxpandeerd polystyreen (EPS). Dat is een materiaal met een goede… Lees meer »

Voor IKEA in Zwolle hebben we gerekend aan de geluidssituatie van een kleine, op het dak te plaatsen windmolen, ook wel Urban Windmill genoemd. Het te plaatsen type windmolen (zie afbeeldingen) produceert als geluidsbron ongeveer 80 dB(A) bij een gemiddelde windsnelheid. Als geluidsbron is dat weinig. Dat is minder dan een stofzuiger of een personenauto…. Lees meer »

Af en toe kom je in ons vakgebied bijzondere verschijnselen tegen, zoals een hinderlijke galm in een vergaderkamer met ideale afmetingen. We zijn gevraagd de nagalmtijd in de vergaderkamer te beoordelen. Ondanks een akoestisch plafond was sprake van een lange en hinderlijke galm. De gebruikers ervoeren de ruimte als onplezierig, vermoeiend en hol. De ideale vergaderkamer Figuur… Lees meer »