Links

Voor wie geen genoeg kan krijgen van de technische aspecten van geluid: een aantal interessante linksĀ die betrekking hebben op ons vakgebied.

NSG

De NSG probeert geluidshinder in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan. Zij beschikt over veel kennis op het gebied van geluid, geluidshinder en de bestrijding ervan. Iedereen met vragen over dit onderwerp kan gebruik maken van deze kennis. Zowel overheden, bedrijfsleven als particulieren.
Ga naar de website van de NSG

NAG

De 500 leden van de het NAG komen uit de industrie, van universiteiten en researchinstituten. Het doel van de organisatie is het stimuleren van de ontwikkeling van akoestische technieken en het stimuleren van de wetenschap hieromtrent.
Ga naar de website van het NAG

Geluidsnieuws

Webtijdschrift over geluid en trillingen.
Ga naar de website van Geluidsnieuws

De Staatscourant

De Staatscourant is na het Staatsblad de voornaamste kernbron van het recht en publiceert algemeen verbindende voorschriften van ministers en staatssecretarissen.
Ga naar de website van De Staatscourant

De overheid

De overheid is uw wegwijzer bij het zoeken naar informatie, beleid, producten en diensten van alle Nederlandse overheidsorganisaties op Internet.
Ga naar de website van De Overheid

The Soundry

Uitleg over de natuurkundige eigenschappen van geluid aan de hand van Java-applets (engels).
Ga naar de website van The Soundry

Geluidskwaliteit in uw omgeving

Op de website van het RIVM kunt u een indruk krijgen van de geluidskwaliteit in uw postcodegebied.
De kaarten van de geluidskwaliteit op postcode zijn afgeleid van een landelijk dekkende geluidskaart met geluidsniveaus (Lden in dB) per oppervlakte eenheid van 25 m2. Deze kaarten geven een indruk maar kunnen niet worden gebruikt voor toetsing van de geluidskwalitet en zijn indicatief voor 2011. Op ons adres is de geluidskwaliteit met een geluidsbelasting in de klasse van 56 tot 60 dB(A) matig. Vul uw eigen postcode in om dat na te gaan in uw eigen omgeving.
Ga naar de website van het RIVM