Geschiedenis

Het Noordelijk Akoestisch Adviesburo is in 1983 opgericht. Met een tiental specialisten is het NAA in de loop der jaren uitgegroeid tot een gerenommeerd akoestisch adviesbureau in het noorden van het land. Een beknopt overzicht:

1983 – 1990

Het NAA is opgericht door Hpart (nu BügelHajema Adviseurs) en Hofstra Verkeersadviseurs (opgegaan in DHV). De werkzaamheden werden in de beginfase ook door deze bureaus uitgevoerd.

In de eerste jaren onder de bureauleiding van Martin Horsten doet het NAA vooral zonering van industrieterreinen en grote saneringsprojecten met wegverkeerslawaai. Er wordt veel gepionierd met metingen, bandopnames en berekeningen op de eerste computers. Later verschuift het werk naar kleinere en meer opdrachtgevers.

1990 – 2000

Het Noordelijk Akoestisch Adviesburo groeit gestaag door. De aandeelhouders kiezen voor een specialistisch adviesbureau op het gebied van geluid en trillingen, en niet een breder algemeen milieutechnisch adviesbureau of een breder bouwfysisch bureau.

De meet- en rekenapparatuur blijft doorontwikkelen, wordt kleiner, maar kan steeds meer. Van maximaal 100 geluidsbronnen in een rekenmodel, naar een nagenoeg onbeperkt aantal geluidsbronnen. Van een analoge bandopname naar een digitale bandopname op DAT recorders.

Het werk verschuift wat van overheid naar bedrijfsleven en particulier. In 1996 zijn we verhuisd van de Vaart NZ 50 in het centrum van Assen naar de Noorderstaete 26 aan de rand van het centrum. Van een monumentaal pand naar een zakelijk, maar erg praktisch pand.

2000 – 2010

Rond het jaar 2000 zakt de markt wat in. Infrastructurele projecten worden uitgesteld of komen stil te liggen. De personeelsomvang varieert iets tussen de acht en tien medewerkers. Tot aan 2008 was ook de markt stabiel. Blijvende markt, leuke activiteiten, maar ook iets zakelijker. En af en toe mooie en uitdagende projecten, dat zijn de krenten in de pap voor het werken bij een adviesbureau.

De meetapparatuur en de rekensoftware groeit ook steeds verder door. Waar we vroeger een analyser meenamen van tegen de 20 kilo, is dat nu nog geen kilo.

2010 – nu

Vanaf 2010 zijn we rustig doorgegaan. Soms een jaar met aantrekkende omzet, mooie projecten, en een goed resultaat. Wel wisselende jaren, met soms prijzen die onder druk staan. En een teruglopende markt, met name in de bouw en de ruimtelijke ontwikkelingen staat een en ander onder druk. Gelukkig konden we onze bezetting stabiel houden, met af en toe de inhuur van flexibele arbeidskrachten.

Op dit moment lijkt het vertrouwen wat terug te keren. Er worden plannen ontwikkeld, supermarkten blijven bouwen, en de industrie wil af en toe weer uitbreiden. Ook de woningbouw trekt medio 2016 weer aan.

Een belangrijke ontwikkeling aan de kant van de overheid is de komst van de Omgevingsdiensten. Bij deze per provincie gerealiseerde centrale dienst wordt ook het grootste deel van het geluid ondergebracht. Dat levert meer kwaliteit en kennis, en ook een nauwere samenwerking met de geluidsmensen in het werkveld.

We werken nu aan een nieuwe missie en visie voor het jaar 2020!