Geluidsmonitoring

In complexe of sterk wisselende geluidsomstandigheden kan het noodzakelijk zijn om de situatie gedurende langere tijd te monitoren. Al vanaf 1997 voeren we geluidsmonitoring uit. Een van onze eerste grote projecten was een geluidsmonitoring offshore op het boorplatform ENSCO-72.

Het NAA bezit drie aanhangwagens waar geavanceerde meetapparatuur is ingebouwd. De meetposten zijn volledig zelfvoorzienend, worden gevoed door zonne-energie en worden met een draadloze dataverbinding op afstand bediend en ingesteld.

De verzamelde informatie wordt dagelijks binnengehaald via dezelfde dataverbinding.

Meetsysteem geluidsmonitoring

Het meetsysteem is bijzonder flexibel en levert veel informatie zoals het LAeq, LAmax en LAmin inclusief tertsbandspectrum, statistische informatie met zes te kiezen percentielwaarden, meteogegevens zoals windsnelheid, windrichting en temperatuur per tijdseenheid.

Toepassing

Het monitoren van geluid wordt toegepast voor het langdurig volgen van het geluid van industrie-, installatie- en wegverkeerslawaai, het meten van achtergrondgeluid, eventueel te beoordelen in relatie met de windsnelheid, het vaststellen van maximale geluidsniveaus enzovoorts.

Gerelateerde projecten