Gemeente Aa en Hunze: Geluidsmonitoring N33 Rolde en Gieten

In opdracht van de gemeente Aa en Hunze is een geluidsmonitoring verricht naar de geluidsbelasting op de woonbebouwing in Rolde en Gieten als gevolg van de Rijksweg N33. De aanleiding voor het onderzoek zijn klachten van bewoners over het geluid afkomstig van de N33 op de verschillende tijdstippen.

De gemeente Aa en Hunze heeft dit onderzoek nodig om een zorgvuldige reactie op de klachten te kunnen geven. De metingen zijn uitgevoerd ter plaatse van meerdere woningen in Rolde en Gieten.

Uit de geluidsniveaus is het verloop van het geluid over de dag- en nachtperiode goed af te leiden.