Trillingsonderzoek

Trillingen kunnen ten eerste hinderlijk zijn voor personen, maar ten tweede ook schade veroorzaken aan gebouwen en installaties. Trillende machines kunnen zichzelf en andere installatie-onderdelen beschadigen. Gevoelige instrumenten zoals weegmachines kunnen worden gestoord door externe trillingen. Een trillingsonderzoek geeft inzicht in de effecten van trillingen.

Voor de beoordeling van de hinder voor personen en schade aan gebouwen ten gevolge van bijvoorbeeld zware motoren, stansmachines of verkeersdrempels voert het NAA metingen uit conform de richtlijnen van de Stichting Bouwresearch (SBR). Voor machinetrillingen worden adviezen gegeven over opstelling of trillingsisolatie.

Metingen trillingsonderzoek

Trillende installatie-onderdelen stralen geluid af en dragen indirect bij aan geluidsoverlast. Bijvoorbeeld pijpleidingsystemen die in trilling worden gebracht door een compressor of regelklep. Het NAA kan meten welke onderdelen van een installatie of een constructie trillen, met behulp van modale analyse de bron achterhalen en adviseren over maatregelen als ontkoppeling of geluidsisolatie.

Ook voeren we trillingsmetingen uit tijdens heiwerkzaamheden, zoals het heien van palen of van damwanden. Wij plaatsen, verhuren en beheren trillingsmeters op allerlei bouwprojecten.

Gerelateerde projecten