SBR Richtlijnen trillingen

De toenmalige Stichting Bouwresearch heeft een serie van drie meet- en beoordelingsrichtlijnen uitgegeven om objectief schade en hinder te kunnen beoordelen. Trillingsbronnen zoals het wegverkeer, bouwactiviteiten of zware machines kunnen schade veroorzaken aan gebouwen (A), kunnen hinderlijk zijn voor mensen (B) of kunnen storingen of afwijkingen aan apparatuur veroorzaken (C). De eerste SBR beoordelingsrichtlijnen voor het meten en beoordelen van trillingen, uitvoeren van trillingsmetingen en het toetsen van trillingsgrenswaarden dateert van 1993. In de tussentijd is de SBR-serie uitgegroeid tot een standaardwerk voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met het meten en beoordelen van trillingen. Dit is ook door rechterlijke uitspraken bevestigd. Ook bepaalde besluiten (Bouwbesluit of Activiteitenbesluit) verwijzen inmiddels naar deze richtlijnen. In 2002 is de serie “Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen” geactualiseerd.

De SBR Trillingsrichtlijn A Schade aan gebouwen is in 2017 opnieuw geactualiseerd. Omdat de uitgever SBRCURnet inmiddels niet meer actief is, is de richtlijn gratis uitgegeven. Deze richtlijn is hier te downloaden.

De serie is onderverdeeld in drie delen A, B en C voor de onderdelen:

  • Deel A Schade aan gebouwen;
  • Deel B Hinder voor personen in gebouwen;
  • Deel C Storingen aan apparatuur.

Per onderwerp wordt aangegeven hoe trillingen gemeten en beoordeeld kunnen worden. Ook zijn bepaalde grenswaarden aangegeven.

Uiteraard kan het NAA onderzoeken uitvoeren met behulp van de meet- en rekenapparatuur volgens deze richtlijnen.

diverse trillingsonderzoeken NAM