Ruimtelijke ordening

Geluid vraagt ruimte. Ruimte is schaars. Het is dus zaak om voor een bestemmingsplan de benodigde ruimte te analyseren: hoe kunnen wegen en industrie optimaal worden ingepast in de woonomgeving en vice versa, rekening houdend met de eisen die onder meer de Wet geluidhinder stelt.

Bij aanleg of uitbreiding van industrieterreinen wordt de benodigde geluidsruimte vastgelegd. Het NAA kan de vereiste geluidszone en de beste ruimtelijke verdeling van de verschillende inrichtingscategorie├źn berekenen. Na vaststelling van de zone kan het NAA de beschikbare geluidsruimte beheren.

Voor het realiseren van woningen in het invloedsgebied van wegen worden geluidscontouren in bestemmingsplannen berekend. Bij MER-onderzoeken naar de optimale inpassing van infrastructurele werken, zoals de Zuidelijke Ringweg Groningen, speelt het akoestisch onderzoek een belangrijke rol.

Berekeningen toetsen Wet geluidhinder

Aan allerlei opdrachtgevers, zoals Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat en stedenbouwkundige bureaus wordt binnen dit vakgebied advies gegeven. De berekeningen uit het akoestisch onderzoek kunnen worden getoetst aan eisen van onder andere de Wet geluidhinder.

Gerelateerde projecten