Bouwlawaai

Het beoordelen van Bouwlawaai is het beoordelen van het geluid, dat door de tijdelijke bouw- of sloopactiviteiten wordt veroorzaakt. Bouwactiviteiten kunnen bestaan uit heien, gebruik van kranen, graafmachines, heftrucks, betonpompen en transporten, maar ook het slopen en neerhalen van oude gebouwen en het breken van het puin op de locatie.

Akoestisch onderzoek bouwlawaai

Bouwlawaai veroorzaakt een bepaalde geluidsbelasting op de directe omgeving. Voor het beoordelen van deze geluidsbelasting kan een geluidsprognose worden opgesteld door alle afzonderlijke geluidsbronnen te inventariseren. Op basis van literatuurwaarden of ons meetwaardenbestand kunnen daar geluidsvermogens voor worden aangehouden. Met een rekenmodel wordt dan de geluidsoverdracht naar de omgeving te berekend. De geluidsniveaus ter plaatse van de omliggende woningen en de geluidsgevoelige gebouwen kunnen dan beoordeeld worden.

Grenswaarden bouwlawaai

Relevante geluidsgrenswaarden staan genoemd in het Bouwbesluit voor bouw- en sloopwerkzaamheden in het algemeen, en apart voor mobiel breken volgens het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

De grenswaarden voor geluid voor de sloopwerkzaamheden in het algemeen zijn geregeld in het Bouwbesluit 2012. Hierin staan in hoofdstuk 8 “Bouw- en sloopwerkzaamheden” diverse bepalingen. Voor geluid is van toepassing artikel 8.3. Geluidhinder.

Mobiele puinbreker

Voor het gebruik van een mobiele puinbreker is een apart “Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval” van 15 januari 2004 van toepassing. Hierin staan conform artikel 3, die verwijst naar de bijlage, de volgende geluidsvoorschriften als onderdeel van hoofdstuk 1. Algemene voorschriften, § 1.1. Geluid en trilling.

Gerelateerde projecten