Geluidsmetingen bouwlawaai breken puin

Soms staat ergens tijdelijk een puinbreker. En een mobiele puinbreker is niet de meest stille installatie. Dus kunnen er klachten van omwonenden komen over onder andere geluidsoverlast. Dan moet het NAA per direct, in dit geval met een half uur, komen meten.

Hier ging het goed. Er werd met de puinbreekinstallatie en de andere activiteiten voldaan aan de norm, die voor tijdelijke situaties zoals bouwlawaai nu eenmaal ruimer is dan voor de normale situatie (zie voor meer informatie en de normstelling deze pagina). Dat neemt niet weg dat er overlast is, maar dat blijft binnen de afgesproken regels.