Akoestisch onderzoek

Wat doet een akoestisch adviesbureau eigenlijk? Wat is een akoestisch onderzoek?
Een veelgehoorde reactie is dat akoestiek iets te maken heeft met kerken. Ook dat is een onderdeel van ons werk, als het gaat om bijvoorbeeld spraakverstaanbaarheid.

Als akoestisch adviesbureau houden we ons bezig met de technische aspecten van het geluid. We kunnen bijvoorbeeld in beeld brengen hoeveel decibel ergens wordt veroorzaakt door het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Resultaten van een geluidsmeting of geluidsberekening kunnen we toetsen aan de geldende normen.

De akoestisch adviseur kan een onderzoek doen bij een bedrijf dat geluid maakt. Of een geluidsscherm langs een weg berekenen. Of de geluidsisolatie van een discotheek beoordelen. Maar hij kan ook de galm in een vertrek beoordelen, de geluidsisolatie van een constructie berekenen of geluidsisolaties meten.

Diverse werkgebieden voor akoestisch onderzoek

Situaties waarin een akoestisch onderzoek gewenst is zijn erg uiteenlopend. Het NAA is actief op het gebied van:

Werkwijze

Onze werkwijze is gericht op duidelijkheid en helderheid. In vrijblijvende offertes wordt precies aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt gewerkt aan uiteindelijk een helder en begrijpelijk rapport, waarin consequent kan worden nagegaan hoe bepaalde onderzoeksresultaten zijn bereikt.

We voeren onze diensten en werkzaamheden uit volgens De Nieuwe Regeling 2011.