Luchtkwaliteit

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 is van kracht sinds 5 augustus 2005, en bevat kwaliteitsnormen voor onder meer zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide en stikstofoxiden. Het besluit bepaalt dat gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit meten, in kaart brengen en daarover rapporteren.

De beoordeling van de luchtkwaliteit heeft consequenties. In bestemmingsplannen, voor bouwplannen en voor wijzigingen in de infrastructuur. Ook het NAA heeft inmiddels onderzoek verricht naar luchtkwaliteit.

Werkwijze luchtkwaliteit berekenen

De benodigde gegevens voor de beoordeling liggen relatief dichtbij de gegevens voor de beoordeling van het wegverkeerslawaai. Voor projecten waarin wegen worden aangelegd of waarin wegen worden gereconstrueerd, worden de gevolgen voor het wegverkeerslawaai berekend en beoordeeld. Vervolgens kan relatief eenvoudig inzicht worden gegeven in de luchtkwaliteit.

Gerelateerde projecten