Provincie Groningen: Onderzoek geluid en lucht Rondweg Aduard

Onderzoek geluid en lucht Rondweg Aduard: In opdracht van de Provincie Groningen zijn berekeningen uitgevoerd van zowel het wegverkeerslawaai als de luchtkwaliteit als gevolg van de nieuwe rondweg om Aduard.

Onderzoek geluid

Het geluid van de rondweg heeft invloed op de aanwezige woningen. Afhankelijk van de situatie is sprake van een nieuwe weg of van een reconstructie conform de Wet geluidhinder. Beide situaties zijn gemodelleerd en berekend. Voor een enkele woning is sprake van een hogere waarde. Omdat het verkeer uit de bebouwde kom van Aduard wordt gehaald, wordt de geluidssituatie per saldo beter.

Onderzoek geluid en lucht Rondweg Aduard

GeoMilieu pakket

Het wegverkeersgeluid wordt berekend met de module Wegverkeerslawaai uit het GeoMilieu pakket. Met hetzelfde programma kan ook de luchtkwaliteit worden beoordeeld met behulp van de module Stacks. Deze module berekent de benodigde onderdelen zoals stikstofdioxide en fijnstof.

Onderzoek geluid en lucht Rondweg Aduard