Uitrusting

Het NAA beschikt over diverse geluidsmeters, digitale recorders (tot acht kanalen), geluidsanalysers, tientallen microfoons, trillingsopnemers en voorversterkers. De nieuwste aanschaf is een achtkanaals meet- en analysesysteem van Sinus met de bijbehorende Samurai software.

Uiteraard beschikken we ook over allerlei aanverwante apparatuur zoals ruisbronnen, een contactgeluidgenerator, ook wel genoemd hamerapparaat, voor bijvoorbeeld bouwakoestische metingen. Uiteraard is de apparatuur waar nodig gecertificeerd en gekalibreerd volgens de geldende normen en eisen.

Software

Naast hardware is ook software een onmisbaar instrument. Het NAA beschikt over rekenprogramma’s voor industrielawaai, weg- en railverkeerslawaai, gebouwisolatie en modale analyse. Allerlei software is aanwezig of wordt zo nodig ontwikkeld.

Geluidsuitstraling van afzonderlijke geluidsbronnen

Een specialisatie van het NAA is het gebruik van geluidsintensiteitsmetingen. Deze metingen maken het mogelijk om, in tegenstelling tot traditionele geluidsmeetmethoden, een individuele geluidsbron in een volledig in bedrijf zijnde installatie te meten.

Kenmerkend voor geluidsintensiteitsmetingen is dat door het gebruik van twee microfoons een richtingsfactor wordt vastgesteld, waardoor stoorgeluid van andere bronnen kan worden uitgesloten. Deze methode maakt het mogelijk om de geluidsuitstraling van afzonderlijke gevelelementen van een gebouw of onderdelen van een industriële installatie vast te stellen.

Uitrusting van een akoestisch adviesbureau