Horecalawaai

Discotheken, jongerencentra, cafés en feestzalen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Het muziekgeluid binnen kan een feestje zijn, maar het muziekgeluid kan voor de buren overlast zijn.

Aan het geluid worden grenswaarden gesteld door de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Een akoestisch onderzoek horeca kan situaties toetsen aan deze grenswaarden. De grenswaarden voor muziekgeluid zijn relatief streng. Voor muziekgeluid geldt vanwege de hinderlijkheid een toeslag van 10 dB; anders gezegd, voor muziekgeluid geldt een 10 dB strengere grenswaarde. Muziekgeluid mag dus eigenlijk niet of nauwelijks te horen zijn.

Een akoestisch onderzoek horeca kan nodig zijn bij het doen van een melding of bij het toezicht achteraf. Het NAA voert onderzoeken uit die uiteenlopen van een eenvoudige controle- of overdrachtsmeting tot een complete analyse van de geluidsuitstralende gebouwonderdelen.

Metingen

Een eenvoudige meting geeft inzicht in de geluidsoverdracht in de bestaande situatie, en daarmee ook in het maximaal toegestane muziekgeluidsniveau binnen. Deze meting is vrij snel uit te voeren en wordt meestal gedaan met behulp van een zogeheten ruisbron. Hiermee wordt dan in het bedrijf gemeten en voor de gevel van woningen in de omgeving en/of in inpandige woningen. Het onderzoek is relatief goedkoop. Het is soms voldoende om een beeld van de situatie te krijgen, of om aan te tonen dat een bepaald geluidsniveau gehaald kan worden.

Berekeningen

De overdracht kan ook berekend worden. Dan is bijvoorbeeld de zaal waarin de muziek wordt weergegeven te zien als een geluidsbron. Elk soort constructie zoals muren, glas en dak heeft een bepaalde geluidsisolatie. Op basis van het geluidsniveau in de zaal, het oppervlak en de geluidsisolatie van die constructie kan dan de geluidsuitstraling naar de omgeving worden berekend. Op basis van een maatregelenonderzoek, met een complete gebouwanalyse, worden effectieve en efficiënte maatregelen geadviseerd. In een ingewikkelde situatie kan een goed onderzoek zichzelf terugverdienen, door gericht geluidsisolerende maatregelen voor te schrijven.

Op deze pagina staat iets meer informatie over de toegestane geluidsniveaus en de geldende geluidsgrenswaarden.

Gerelateerde projecten