Horecalawaai

Discotheken, jongerencentra, cafés en feestzalen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Het muziekgeluid binnen kan een feestje zijn, maar het muziekgeluid kan voor de buren overlast zijn.

Aan het geluid worden grenswaarden gesteld door de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Een akoestisch onderzoek horeca kan situaties toetsen aan deze grenswaarden. De grenswaarden voor muziekgeluid zijn relatief streng. Voor muziekgeluid geldt vanwege de hinderlijkheid een toeslag van 10 dB; anders gezegd, voor muziekgeluid geldt een 10 dB strengere grenswaarde. Muziekgeluid mag dus eigenlijk niet of nauwelijks te horen zijn.

Een akoestisch onderzoek horeca kan nodig zijn bij het doen van een melding of bij het toezicht achteraf. Het NAA voert onderzoeken uit die uiteenlopen van een eenvoudige controle- of overdrachtsmeting tot een complete analyse van de geluidsuitstralende gebouwonderdelen.

Metingen

Een eenvoudige meting geeft inzicht in de geluidsoverdracht in de bestaande situatie, en daarmee ook in het maximaal toegestane muziekgeluidsniveau binnen. Deze meting is vrij snel uit te voeren; het onderzoek is dan ook relatief goedkoop. Het is soms voldoende om een beeld van de situatie te krijgen, of om aan te tonen dat een bepaald geluidsniveau gehaald kan worden.

Berekeningen

Op basis van een maatregelenonderzoek, met een complete gebouwanalyse, worden effectieve en efficiënte maatregelen geadviseerd. In een ingewikkelde situatie kan een goed onderzoek zichzelf terugverdienen, door gericht geluidsisolerende maatregelen voor te schrijven.

Op deze pagina staat iets meer informatie over de toegestane geluidsniveaus en de geldende geluidsgrenswaarden.

Gerelateerde projecten