Geluidsniveau horeca inrichting

Geluidsniveau horeca buiten

Muziekgeluid in een horeca-inrichting kan een feestje zijn, maar het muziekgeluid kan voor de buren overlast zijn. Daarom worden geluidsgrenswaarden gesteld in het Activiteitenbesluit. De grenswaarde voor het geluidsniveau als gevolg van een horeca-inrichting volgens het Activiteitenbesluit is als volgt.

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de niveaus op de gevel van gevoelige gebouwen, zoals woningen, niet meer mag bedragen dan:

 • 50 dB(A) in de dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur;
 • 45 dB(A) in de avondperiode tussen 19:00 en 23:00 uur;
 • 40 dB(A) in de nachtperiode tussen 23:00 en 07:00 uur.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) mag binnen aan- of inpandige gevoelige gebouwen, zoals woningen, niet meer bedragen dan:

 • 35 dB(A) in de dagperiode tussen 07:00 en 19:00 uur;
 • 30 dB(A) in de avondperiode tussen 19:00 en 23:00 uur;
 • 25 dB(A) in de nachtperiode tussen 23:00 en 07:00 uur.

Daar komt dan nog bij dat voor muziekgeluid een strafcorrectie geldt van 10 dB, waarmee de grenswaarde voor muziekgeluid in feite nog 10 dB strenger is. En een grenswaarde van 15 dB(A) in de slaapkamer van de buurman betekent, dat het muziekgeluid eenvoudig niet te horen mag zijn.

Geluidsniveau horeca inrichting

In een horecagelegenheid

Voorbeelden van binnenniveaus als gevolg van muziek zijn:

 • tot 70 dB(A) voor achtergrondmuziek in een restaurant;
 • 70 tot 80 dB(A) voor achtergrondmuziek in een café;
 • 80 tot 90 dB(A) voor ‘stevige’ achtergrondmuziek in een café;
 • 90 tot 95 dB(A) voor akoestische muziek tot 3 personen, niet versterkt;
 • 90 tot 100 dB(A) voor een discotheek met jongerenpubliek, afhankelijk van de installatie en de doelstelling;
 • 95 tot 100 dB(A) voor livemuziek in de sfeer van bruiloften en partijen;
 • 100 tot 105 dB(A) voor livemuziek, zoals een concert;
 • 105 tot 110 dB(A) voor popconcerten, oplopend tot 115 dB(A) voor ‘professionele’ popconcerten.

Het soort muziekgeluid

In het verleden werd voor de muziek uitgegaan van het “standaard popmuziek spectrum”. Met de huidige installaties is dat niet meer voldoende. Zo is het geluid van housemuziek veel meer laagfrequent. En juist bij de lagere frequenties is de geluidsisolatie van een pand minder, waardoor de bekende “basdreunen” hoorbaar worden. In de onderstaande grafiek (bron Nederlandse Stichting Geluidshinder) is dit weergegeven.