Bouwakoestiek

Bouwakoestiek is het werkgebied waarin de benodigde geluidsisolatie bij (woning)bouw kan worden berekend. Het Bouwbesluit stelt eisen aan woningen en appartementencomplexen ten aanzien van de geluidsisolatie van technische ruimten en ten aanzien van de onderlinge geluidsisolatie. Ook moet de geluidsisolatie van de gevels voldoende zijn, om ook in een lawaaiige omgeving een goed leefklimaat te garanderen.

Aan andere gebouwen worden gebruiksgerichte geluidseisen gesteld. Een goede geluidsisolatie tussen ruimten onderling is uit het oogpunt van privacy van belang bij huisartsenpraktijken en andere gezondheidszorggebouwen. In zalen, lokalen, kerken en kantoren is een goede spraakverstaanbaarheid essentieel.

Bouwakoestiek bestaande bouw en nieuwbouw

Het NAA kan controlemetingen uitvoeren aan bestaande gebouwen. Meestal is de NEN 5077 daarvoor maatgevend. Voor nog te realiseren en bestaande gebouwen kunnen modelberekeningen worden gemaakt op basis van bouwtekeningen. In beide gevallen kunnen adviezen ter verbetering van de bouwakoestiek worden gegeven.

Wilt u bouwen bij een drukke weg? Dan kunt u onder voorwaarden ontheffing krijgen voor een hogere geluidsbelasting op de buitengevel. Maar dan moet het geluidsniveau binnen wel aan eisen voldoen. Dus moet de gevelisolatie hierop worden afgestemd, en dat kunnen we voor u berekenen. Daarbij zijn we nodig de geluidsbelasting, voldoende tekeningen en de ventilatiebalans.

Gerelateerde projecten