Nieuw achtkanaals meet- en analysesysteem

We hebben een nieuw achtkanaals meet- en analysesysteem aangeschaft, deels ter vervanging en deels ter aanvulling op ons achtkanaals Orchestra meetsysteem van 01dB.

We hebben gekozen voor een achtkanaals Apollo 24 bit systeem van SINUS Messtechnik GmbH. Apollo is een “blackbox” voorzien van acht ingangskanalen, een tacho input en twee generator kanalen. Het is een flexibel en draagbaar meetsysteem met een hoge signaal bandbreedte, een groot dynamisch bereik en geschikt voor allerlei geluids- en trillingsmetingen. Uiteraard voldoet het systeem aan de IEC60651 / IEC 60804 / IEC 61672-1, IEC 651 en IEC 804-normen.

Apollo werkt samen met SAMURAI software op een laptop. Dit programma is geschikt voor live metingen, maar ook voor verwerking achteraf. Er zijn allerlei soorten analyses en bewerkingen te gebruiken, zoals het meten van geluidsniveaus, spectra, tijdsignalen, snelheid, RPM, trillingsmetingen, bouwakoestische metingen zoals nagalmtijd en geluidsisolatie, en dat met acht kanalen.

We gebruiken het systeem bijvoorbeeld voor:

  • trillingsmetingen aan een compressor
  • trillingsmetingen aan een liftinstallatie
  • geluidsmetingen rondom een compressor
  • geluidsmetingen rondom leidingwerk vanwege het richtingseffect
  • geluidsmetingen in woonvertrekken direct op meerdere meetlocaties
  • geluidsmetingen laagfrequent geluid in en rond de woning

Een achtkanaals meetsysteem kan belangrijk zijn voor bedrijfscondities die niet eenvoudig te realiseren zijn. Een goed voorbeeld is de run up van een compressor. Het opregelen van een grote compressor vraagt de nodige zorgvuldigheid en kost de nodige tijd. Bij bepaalde toerentallen kan tonaal geluid ontstaan, terwijl dan ook de afstraling richtingsafhankelijk kan worden. Door direct rondom te meten worden op alle vragen antwoord gegeven.

Een ander voorbeeld is het meten van laagfrequent geluid in en rond de woning. Door meerdere microfoons gelijktijdig binnen en buiten te laten meten ontstaat een goed beeld van de geluidsniveaus. Daarbij kan direct getoetst worden aan bijvoorbeeld de grenswaarden volgens de NSG richtlijn voor laagfrequent geluid of aan een bepaalde gehoordrempel.

Zo kunnen direct bepaalde frequenties worden herkend, of een bepaald verloop van het geluidsniveau, geluid van installaties in de eigen woning, passages van vliegtuigen of zwaar verkeer en dergelijke.