Medisch Centrum Bargeres Emmen

Luchtkwaliteit berekeningen

In opdracht van de gemeente Emmen is de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit rond het Medisch Centrum Bargeres in Emmen beoordeeld.

Luchtkwaliteit medisch Centrum Bargeres Emmen

Geluidsmetingen

Daarna is de interne geluidswering gemeten en getoetst. Voor een huisartsenpraktijk gelden geluidseisen conform de LHV richtlijnen HOED (huisartsen onder een dak). Dat ligt ook voor de hand, omdat in een dergelijke praktijk de privacy van de patiënten gewaarborgd moet zijn. Gesprekken met de huisarts zijn zeer vertrouwelijk. Hier is de geluidsisolatie gemeten en berekend, en is deze getoetst aan de gestelde eisen.