Sloopactiviteiten Dr. Nassau College Quintus Assen

In opdracht van De Waard Grondverzet B.V. te Zeewolde is een geluidsprognose opgesteld voor bouwlawaai van het Dr. Nassau College locatie Quintus in Assen. De sloopactiviteiten betreffen het vergruizen en neerhalen van het oude gebouw, het breken van het puin op de locatie, het transporteren en verspreiden van het puin op de locatie, en het afvoeren van het puin. Deze activiteiten veroorzaken een bepaalde geluidsbelasting op de directe omgeving.

Het doel van het onderzoek was het bepalen van de geluidsuitstraling afkomstig van dit werkterrein naar de omgeving, en deze te toetsen aan de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden. Relevante geluidsgrenswaarden staan genoemd in het Bouwbesluit voor bouw- en sloopwerkzaamheden in het algemeen, en apart voor de mobiele breker volgens het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van de vergunningen ten behoeve van deze werkzaamheden bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen.

bouwlawaai_sloop_dewaard