Woonzorgcentrum De Regenboog Dronten

Het Woonzorgcentrum De Regenboog in Dronten is inmiddels verbouwd. De bouwactiviteiten zijn begonnen met het slopen van de bestaande kamers, en daarbij ook het aanleggen van kabelgoten in de betonconstructie. Daarvoor worden onder meer sloophamers gebruikt. Het bouwlawaai kan voor de nodige overlast bij de bewoners zorgen.

In de oude situatie zijn verschillende geluidsmetingen uitgevoerd. De gemeten waarden zijn geëxtrapoleerd naar een bouwsituatie. Vervolgens is beoordeeld of de gevonden waarden kunnen leiden tot geluidsoverlast tijdens de verbouw.