Brandweerkazerne inpassen in omgeving

De diverse activiteiten op het terrein van een brandweerkazerne veroorzaken geluid. Hoe kan je een brandweerkazerne  inpassen in de omgeving, met welke geluidseisen moet je rekening houden, en welke afstanden tot woonbebouwing moet je aanhouden?

Brandweerkazerne inpassen in omgeving

Voor een regio hebben we deze aspecten beoordeeld, en de diverse opties verwerkt in een rekenblad. Met dit rekenblad kan worden nagegaan of een brandweerkazerne valt in te passen in een bepaalde omgeving.

Brandweerkazerne inpassen in omgeving