Provincie Fryslân: Geluidsmonitoring scheepswerf

Voor provincie Fryslân heeft het NAA diverse activiteiten gemeten. Voor bijvoorbeeld een scheepswerf was dit nodig om gedurende een langere periode inzicht te krijgen in de piekgeluidsniveaus. Voldoet de scheepswerf nu wel of niet aan de afgesproken grenswaarden?

Ook zijn gedurende langere periode referentieniveaumetingen uitgevoerd. Dit referentieniveau, ook wel te noemen het achtergrondgeluidsniveau, kan van belang zijn bij de afweging van nieuwe ontwikkelingen.