Geluid kleine windmolen in bebouwde omgeving

Voor IKEA in Zwolle hebben we gerekend aan de geluidssituatie van een kleine, op het dak te plaatsen windmolen, ook wel Urban Windmill genoemd. Het te plaatsen type windmolen (zie afbeeldingen) produceert als geluidsbron ongeveer 80 dB(A) bij een gemiddelde windsnelheid.

ikea_zwolle_geluid_windmolens

Als geluidsbron is dat weinig. Dat is minder dan een stofzuiger of een personenauto. Maar wel iets teveel om een dergelijke windturbine op het dak van je woning te plaatsen. Op afstand blijft er van een dergelijke geluidsbron het volgende geluidsniveau over.

Tabel geluidsniveaus in dB(A) op verschillende afstanden
Geluidsbron 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 75 m 100 m 200 m
80 dB(A) 51.3 45.6 42.1 39.5 37.6 34.0 31.4 25.2

(bronhoogte 8 meter, waarneemhoogte 5 meter, halfharde bodem)

Met andere woorden, de windmolen moet op een afstand van tenminste 40 meter van woningen worden gesitueerd om te voldoen aan de standaardgrenswaarde voor een inrichting van 40 dB(A) in de nachtperiode. Bij plaatsing van een windmolen van dit type in een rustige omgeving zou je minstens 120 meter bij woningen vandaan moeten blijven.

De conclusie is dat de kleine windmolens stil zijn, dat ze iets minder geschikt zijn voor toepassing in een woonomgeving, maar dat ze geluidstechnisch prima functioneren op locaties waar ook andere geluidsbronnen aanwezig zijn, zoals op een industrieterrein.

geluid kleine windmolen