Geluidsisolatie dak is slecht

We worden met enige regelmaat benaderd door mensen, met klachten over de geluidsisolatie van het dak. Onder het dak is het dan erg gehorig, met name als gevolg van wegverkeerslawaai.

lichte_dakplaten_slechte_geluidsisolatie

De oorzaak van deze geluidshinder is vaak een lichte dakconstructie. Bepaalde dakplaten zijn opgebouwd met geëxpandeerd polystyreen (EPS). Dat is een materiaal met een goede thermische isolatie. Maar vanwege de gesloten structuur en het lage gewicht is de geluidsisolatie van dit materiaal zeer beperkt. Het materiaal wordt wel afgewerkt met een lichte binnenbeplating van enkele millimeters, die aan de binnenzijde is afgewerkt met een witte folie.

De geluidsisolatie van dergelijke lichtgewicht dakplaten is matig. In een aantal gevallen laat de geluidsisolatie zelfs een dip zien (zie de blauwe lijn in de grafiek onder met een dip bij 1.000 Hz). En juist rond die dip kan het geluid van het wegverkeer wel belangrijk zijn (zie als voorbeeld de oranje lijn in de grafiek met een piek bij 1.000 Hz). En in de combinatie van wegverkeersgeluid, en een slechte geluidsisolatie van een lichte dakplaat, kan er veel geluid in de slaapkamer ontstaan (zie rode lijn in beide grafieken) zoals gemeten in praktijksituaties.

voorbeeld_geluidsisolatie_lichte_dakconstructie

Wanneer de woning wordt voorzien van een nieuwe dakconstructie zonder aandacht voor de geluidsisolatie, dan kan geluidshinder optreden, vooral waar sprake is van wegverkeersgeluid. Wanneer de slaapkamer in gebruik wordt genomen, dan “lijkt het verkeer door de slaapkamer heen te rijden”.

meting_wegverkeer_lichte_dakconstructie

Is geluidsisolatie van de dakconstructie belangrijk? Kies dan bewust voor een zwaardere dakplaat, bijvoorbeeld een dakplaat met een afwerking van gipsplaat. Of kies een spouwvulling van minerale wol zoals glas- of steenwol. Worden er extra hoge eisen aan de geluidsisolatie van de dakconstructie gesteld? Kies dan voor een extra aftimmering op spouw aan de binnenzijde.

Moet de geluidsisolatie van het dak verbeterd worden? Aan de hand van de onderstaande voorbeelden van de geluidsisolatie van dakconstructies kan een keuze gemaakt worden.

Voorbeeld dakconstructie Globale isolatie tegen wegverkeerslawaai
Lichte dakplaat EPS 100 mm met 3 mm binnen- en buitenbeplating (zelfdragende sandwichconstructie) 22 dB
Lichte dakplaat EPS 100 mm met 8 mm binnen- en buitenbeplating (zelfdragende sandwichconstructie) 27 dB
Dakplaat minerale wol 100 mm met 8 mm binnen- en buitenbeplating (zelfdragende sandwichconstructie) 31 dB
Pannendak met geïsoleerd dakbeschot EPS 27 dB
Pannendak met geïsoleerd dakbeschot EPS en binnenaftimmering enkele gipsplaat op spouw (>100 mm) met 50 mm minerale wol in spouw 32 dB
Pannendak met geïsoleerd dakbeschot EPS en binnenaftimmering trillingsgeïsoleerd of vrijdragend bevestigd van dubbele gipsplaat op spouw (>100 mm) met 50 mm minerale wol in spouw 35 – 41 dB
Pannendak met geïsoleerd dakbeschot minerale wol 32 dB

Een erg lichte dakplaat kan verzwaard worden door aan de binnenzijde een gipsplaat tegen het dak te bevestigen. De theoretische verbetering van de geluidsisolatie is globaal 5 dB. Dat is een merkbare verbetering. U kunt hier voor een eerste indruk luisteren naar de verschillen in geluidsniveaus.

De geluidsisolatie kan verder worden opgehoogd door een binnenaftimmering op spouw te kiezen, waarbij de spouw deels voorzien moet worden van minerale wol om de “galm” in de spouw te voorkomen (effect globaal 7 à 8 dB ten opzichte van een erg lichte dakplaat). De binnenaftimmering kan worden verzwaard, en eventueel vrijdragend of trillingsgeïsoleerd met behulp van spijkerregels of veerregels bevestigd worden (effect afhankelijk van de uitvoering globaal 10 – 15 dB ten opzichte van een erg lichte dakplaat).

Let wel dat het hier gaat om voorbeelden. De geluidsisolatie zal in de praktijk afhangen van de werkelijke constructie, de balkafstand, is het dak stijf of slap, en uiteraard een zorgvuldige en kierdichte afwerking van de constructie.