Knallende en krakende dakplaten

Het komt voor dat dakplaten (sandwichelementen) in een zomerse periode veel herrie maken. Onder invloed van de zon warmt het dak op, terwijl het ’s avonds weer (sterk) afkoelt. Door snelle variaties in de temperatuur en/of de relatieve vochtigheid van de dakconstructie gaat het dak werken, en kunnen de dakplaten gaan kraken en knallen.

Uit verschillende geluidsmetingen is gebleken dat de geluidsniveaus behoorlijk kunnen oplopen. Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan dergelijke geluiden. Een min of meer algemene geluidsgrenswaarde in woningen is een geluidsniveau van 35 dB(A), en daarbij een maximaal geluidsniveau, ook wel piekgeluidsniveau, van 55 dB(A). De grenswaarde in de nachtperiode tussen 23:00 en 07:00 uur ligt nog 10 dB lager, de grenswaarde voor pieken in de nacht is 45 dB(A).

foto_geluidsmeting_dakplatenUit een geluidsmeting op een zolderverdieping is vastgesteld dat in een etmaalperiode de geluidspieken met een bepaalde stijgtijd, die het gevolg zijn van een krakende dakconstructie, maar liefst 314 maal de grenswaarde van 45 dB(A) overschrijden. Het maximaal gemeten geluidsniveau daarbij was 63 dB(A). De onderstaande grafieken geven een indruk van het verloop en de verdeling van het geluidsniveau.

Het mag duidelijk zijn dat zowel het aantal geluidspieken, als de bijbehorende geluidsniveaus ten opzichte van het lage achtergrondniveau, de nachtrust ernstig kunnen verstoren.

Oorzaken van het knallen en kraken kunnen zijn een niet stabiele dakconstructie, een slechte bevestiging van de dakplaten en de oplegging van de dakplaten op geschilderde houten balken en/of het ontbreken van vilt. Een oplossing kan zijn het monteren van de dakplaten volgens voorschrift van de fabrikant.

grafiek_verloop_knallen_dakplaten

grafiek_verdeling_knallen_dakplaten

In een andere woning werden geluidspieken gemeten tot 76 dB(A). Ook in die woning zijn tientallen pieken gemeten die de gehanteerde grenswaarde overschrijden. Voor alle volledigheid: de gemeten waarden worden gecorrigeerd voor de nagalmtijd in de ruimte.

Het uitvoeren van de geluidsmetingen kan inzicht geven in de optredende geluidsniveaus. Het NAA heeft in een aantal gevallen geluidsmetingen uitgevoerd en gerapporteerd in opdracht van de nieuwe eigenaar van de woning, die verrast werd door de hoge geluidsniveaus. In een juridische procedure kan een geluidsrapport belangrijke ondersteuning geven, aangezien hiermee inzicht wordt gegeven in de werkelijke geluidsniveaus.

Overigens is er enige jurisprudentie te vinden. In een arbitragezaak van een geschil over krakende dakplaten is de aannemer verantwoordelijk voor de herstelkosten van het dak, de nuanceringen daargelaten. Voor meer informatie zie het artikel op de website van Bouwwereld over de krakende dakplaten. Of lees in dit pdf bestand de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, de uitspraak van zaak nummer 31.215 van 27 mei 2010.

In een uitspraak van de rechtbank van 23 augustus 2016 over knallende dakplaten en geluid bevestigt de rechtbank dat de dakplaten aangebracht moeten worden volgens de voorschriften van de fabrikant. De herstelkosten zijn voor rekening van de verkoper.

Update 07-11-2017: In een nieuwe uitspraak van de rechtbank van 19-09-2017 geeft de rechtbank aan dat op grond van een meetrapport van ons bureau sprake is van het optreden van knallen. De rechtbank geeft ook aan dat “Het vóórkomen van duidelijk hoorbare en hinderlijke geluiden van het dak, zoals geconstateerd door NAA, veroorzaakt door gebreken in de dakconstructie, zoals vastgesteld door de BDA Groep, kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, een gebrek vormen dat een normaal gebruik van de woning belemmert”.

Op de website knallendedakplaten.nl wordt verder ingegaan op de juridische achtergronden van de uitspraken. De website is overigens een initiatief van Silver Advocaten.