Representatieve bedrijfssituatie

Toestand waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen beoordelingsperiode [Handleiding/Handreiking].

Afwijkingen die daarbij gebruikt mogen worden zijn de regelmatige afwijking van de representa­tieve bedrijfssituatie (ABS) of een incidentele bedrijfssituatie (IBS) zoals omschreven in paragraaf 5.3 van de Handreiking. Een ABS ziet op een situatie die in principe regel niet meer dan één dag‑, avond‑ of nacht­periode per week optreedt, een IBS ziet op een situatie die niet vaker dan 12 keer per jaar optreedt.

Voor wat betreft de ABS blijkt uit jurisprudentie dat van deze een keer per week kan worden afgeweken, met uiteraard een goede motivatie. Dit blijkt onder meer uit jurisprudentie uit twee zaken. De eerste gaat om Walibi (uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2015:2686 van de Rechtbank Midden Nederland op 17‑04‑2015) waarbij sprake is van een avondopenstelling tot 30 keer per jaar met als motivering dat aansluiting is gezocht bij de in de Handreiking gehanteerde bandbreedte. De tweede is een uitspraak van een garnalenverwerker in Zoutkamp (uitspraak ECLI:NL:RVS:2015:2907 door de Raad van State op 16‑09‑2015), waarbij sprake is van extra geluidsruimte in 3 keer 10 dagen per jaar (voor Kerst, Pasen en Pinksteren) die zijn toegestaan binnen de regelmatige afwijking van de representa­tieve bedrijfs­situatie. Het maximum lijkt te zijn 52 keer per jaar, dat is dus niet vaker dan een keer per week.