Handleiding

De “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” van 1999. De Handleiding geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van het geluid afkomstig van inrichtingen.

De elektronische uitgave is van 2004 en bevat de errata van 1999. Verwijzingen naar bladzijdenummers zijn helaas niet meer exact. De Handleiding is te downloaden op deze website van de Rijksoverheid, maar is als service ook hier (Handleiding meten en rekenen industrielawaai) te downloaden als PDF bestand (179 pagina’s | 8,3 MB).