Incidentele bedrijfssituatie

Bedrijfstoestand die ten hoogste twaalfmaal per jaar voorkomt. Daarbij gaat het per keer om één aaneengesloten periode van maximaal een etmaal [Handreiking], zie ook representatieve bedrijfssituatie.