Gevel (uitwendige scheidingsconstructie)

Een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak [Handleiding/Handreiking].