Trillingsmetingen heien

Voor het aanleggen van een bouwkuip worden damwanden de grond in geheid. Met behulp van drie trillingsmeters, en een ingesteld SMS-alert, heeft het NAA de trillingen op de omliggende woningen bewaakt. Ook tijdens het heien van palen zijn trillingsmetingen uitgevoerd.

Trillingsmetingen heien

Wilt u een monitoring van heiwerkzaamheden laten uitvoeren, en daarvoor trillingsmeetapparatuur of mankracht inhuren? Wilt u trillingsmonitoring volgens de SBR richtlijnen uitvoeren tijdens een bouwproject? Trillingsbewaking tijdens het heien? Wij plaatsen en beheren de trillingsmeters voor u. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Trillingsmetingen heien