Referentieniveau van het omgevingsgeluid

De hoogste waarde over een beoordelingsperiode van [Handreiking]:

  • het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van de niet-omgevingseigen bronnen (bronnen die naar de mening van de bevoegde overheid niet in het gebied thuishoren, niet geaccepteerd worden of slechts tijdelijk aanwezig zijn);
  • het LAeq van zoneringsplichtige wegverkeersbronnen minus 10 dB. Voor de nachtelijke periode worden alleen wegen in rekening gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende de nachtperiode.