Maximaal geluidsniveau

Notatie [eenheid]: LAmax [dB(A)]

Het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand “fast” en gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm [Handleiding/Handreiking].

Een maximaal te meten geluidsniveau, het piekgeluidsniveau, is relevant voor de beoordeling van inrichtingen. Maximale geluidsniveaus zijn bijvoorbeeld van belang bij de passage van een vrachtauto, bij metaalbewerking (hameren), slaan met autoportieren, en dergelijke.