Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau

Notatie [eenheid]: LAri,LT [dB(A)]

Equivalent geluidsniveau over een beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand, zo nodig gecorrigeerd voor het impulsachtig, tonale of muziekkarakter van het geluid [Handleiding].

Anders gezegd, een over een bepaalde periode van die bedrijfstoestand gemiddeld geluidsniveau. Wanneer bij een bedrijf een wisselend geluidsniveau wordt gemeten als gevolg van een activiteit zoals het lossen van een vrachtauto, dan kan uiteindelijk een gemiddeld niveau van bijvoorbeeld 48 dB(A) zijn gemeten.