Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Notatie [eenheid]: LAr,LT [dB(A)]

Energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deelbeoordelingsniveaus over een beoordelingsperiode [Handleiding].

Anders gezegd, een over een bepaalde periode gemiddeld geluidsniveau. Wanneer bij een bedrijf een wisselend geluidsniveau wordt gemeten als gevolg van allerlei activiteiten (deelbeoordelingen) tussen 07:00 en 19:00 uur, dan kan uiteindelijk een gemiddeld niveau van bijvoorbeeld 48 dB(A) zijn gemeten.