Geluidsbelasting

Notatie [eenheid]: Bi [dB(A)]

Etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [Handleiding]. De hoogste van het geluid:

  • in de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur);
  • de avondperiode +5 dB (19.00 tot 23.00 uur);
  • of de nachtperiode +10 dB (23.00 tot 07.00 uur).