Bouwbesluit en geluidseisen

In het Bouwbesluit 2012 worden geluidseisen gesteld aan nieuwbouwwoningen. Deze geluidseisen staan vermeld in het Bouwbesluit hoofdstuk 3 met de technische bouwvoorschriften voor de gezondheid.

Voor de “karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied”, de is de geluidsisolatie van het dak- of de gevelconstructie, geldt de eis dat deze minimaal het verschil moet zijn tussen de geluidsbelasting buiten en een geluidsniveau van 35 of 33 dB binnen. Dat laatste is afhankelijk van het soort geluidsbron. Bij een geluidsbelasting buiten van bijvoorbeeld 65 dB als gevolg van industrie, en een eis van 35 dB binnen, moet de geluidswering voor de gehele constructie dus 30 dB zijn.

Voor installatiegeluid geldt een norm van 30 dB in het verblijfsgebied. Dit geldt alleen voor bepaalde typen installaties van een ander perceel, volgens het Bouwbesluit zijn dat een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift. Voor hetzelfde perceel gelden iets andere details.

De geluidsisolatie tussen bijvoorbeeld woonruimten van twee woningen moet minimaal 52 dB zijn.

Het contactgeluid, zoals dat veroorzaakt wordt door een hamerapparaat in de zendwoning, mag in een andere woning niet meer zijn dan 54 of 59 dB.

Het Bouwbesluit stelt uitsluitend de geluidseisen. De metingen en berekeningen moeten worden uitgevoerd volgens de NEN 5077.