ALARA

As Low As Reasonably Achievable (een zo lage milieubelasting als redelijkerwijs bereikt kan worden) [Wet milieubeheer/Handreiking].