95% percentielwaarde van de niveaus

Notatie [eenheid]: L95 [dB/dB(A)]

Niveau dat, gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van de tijd wordt overschreden [Handreiking].