Rijkswaterstaat: Geluidsonderzoek wegreconstructies

Het NAA deed voor Rijkswaterstaat een beoordeling van diverse wegreconstructies in Noord Nederland, bijvoorbeeld de ombouw van de rotonde in Heerenveen tot het nieuwe klaverblad, en alle berekeningen van de geluidsschermen langs het traject. Ook de Zuidelijke Ringweg in Groningen en de aanpassing van de Rijksweg A7 zijn projecten van het NAA. Daarnaast zijn diverse minder ingrijpende reconstructies berekend, zoals de aanleg van de verbeterde Rijksweg A7, verbreding van de rijstroken op grote delen van de Rijksweg A28 en de verdubbeling van de Rijksweg N31 tussen Drachten en Leeuwarden.

Gevolgen wegreconstructies

Bij de reconstructie van een weg neemt het geluid soms ook toe. En dan worden ook woningen geïsoleerd. Door het NAA zijn honderden woningen langs drukke wegen onderzocht en voorzien van geluidsisolatie.

Wegreconstructies Rijkswaterstaat