UMCG Ambulancezorg: Geluidsmetingen ambulances

UMCG Ambulancezorg moet jaarlijks de ambulances controleren. Ook een test van de sirene hoort daarbij inclusief een meting van het geluidsniveau op afstand. Aan de andere kant was de organisatie ook geïnteresseerd in het geluid binnen de ambulance. Voldoet het geluidsniveau in de ambulance aan de grenswaarden voor arbeidsplaatslawaai? De medewerkers moeten soms met loeiende sirenes uitrukken, maar is het geluidsniveau dan wel acceptabel?

Om de geluidsniveaus in de ambulances vast te stellen is op twee meetposities het geluid gemeten, zowel op de positie van de chauffeur als op de positie van de medewerker achter in de ambulance.

Uit de geluidsmetingen blijkt dat in alle gemeten ambulances wordt voldaan aan de geluidsgrenswaarde van 80 dB(A). De hoogste geluidsniveaus worden gemeten bij de hogere rijsnelheden, en zijn dus niet altijd een gevolg van het geluid van de sirene.

Overigens is gemeten in moderne auto’s met de sirene aan de voorzijde in de grill of de bumper, en niet meer op het dak. Meer informatie over de arbo eisen in de ambulancezorg is te vinden op de website van Ambulancezorg Nederland met onder meer de Arbocatalogus “Veilig, gezond en plezierig werken in de ambulancezorg”, waarin in hoofdstuk 9 het aspect geluid aan de orde komt.