Rijkswaterstaat: geluidsmonitoring rijkswegen

Na realisatie van een weg, al dan niet met geluidswerende voorzieningen, worden vanuit de omgeving nog wel eens klachten geuit over het wegverkeersgeluid. Met monitoring kunnen we de situatie in kaart brengen.

Monitoring geeft een goed beeld van de geluidssituatie ter plaatse, en geeft inzicht in het verloop van het geluid over de dag, inclusief het effect van de spitsperiode. Hieronder een geluidsmonitoringspost in de tuin, vlakbij de Rijksweg A7.

monitoring voor Rijkswaterstaat

Uit de metingen blijkt vaak dat het geluid in overeenstemming is met de vooraf voorspelde geluidsbelastingen. Daarbij is het wel zo dat het geluid van wegverkeer achter een geluidsscherm niet helemaal verdwijnt. Dit komt soms niet overeen met de verwachtingen van een dergelijke woonomgeving.