Nuon: Onderzoek en beoordeling transformatorstations

NAA deed onderzoek naar geluid voor Nuon. Ook verzorgden we de beoordeling van diverse complexen, waaronder transformatorstations. Het beoordelen van het geluid van een transformator vraagt de nodige zorgvuldigheid vanwege het mogelijke tonale karakter en vanwege de richtingsgevoeligheid van een geluidsafstralende transformatorvlak.

Onderzoek en beoordeling Nuon