Gemeente Assen: Geluidsschermen Europaweg

Voor onze eigen gemeente Assen doen we uiteraard meer werk. Een vaak voorkomend project is het berekenen van een nieuwe situaties bij wegenbouwkundige projecten. Op basis van deze berekeningen wordt bijvoorbeeld de plaatsing van een geluidsscherm bepaald.

Geluidsscherm Europaweg Assen

In Assen is de wijk Kloosterveen aangelegd. Deze had een nieuwe hoofdontsluiting nodig met een aansluiting op de Europaweg. Ook de Europaweg is aangepakt, onder meer door een verdubbeling. Tegelijk is de Europaweg ook hoog over Vaart gelegd.

Het NAA heeft de situatie doorgerekend. Zo is ook de noodzakelijke afscherming berekend. De geluidsschermen zijn deels in beton, en deels als transparant scherm, uitgevoerd. De weg is inclusief de nieuwe geluidsschermen gebruik genomen.