NAM: Geluidsmonitoring booractiviteiten

Gezien de aard van de bedrijvigheid zijn allerlei onderzoeken uitgevoerd. Monitoring geeft een goed beeld van het geluidsverloop van een activiteit, die langere periode wordt uitgevoerd.

Monitoring voor de NAM

Voorbeelden van geluidsmonitoring zijn de geluidsmetingen aan de tijdelijke booractiviteiten op een lokatie of metingen van productietesten gedurende langere periode met bijvoorbeeld wisselende productie.