Geluidsmeting windmolen

Een geluidsmeting uitvoeren aan een windturbine of windmolen is relatief complex. De juiste windrichting, de juiste weersomstandigheden, diverse meetopstellingen maken, gegevens loggen, alles moet samenvallen.

De metingen worden uitgevoerd conform het Activiteitenbesluit en de bijbehorende bijlage 4: het Reken- en meetvoorschrift windturbines. De voorgeschreven meetmethode is vastgelegd in NEN-EN-IEC 61400-11: Generatorsystemen voor windturbines – Deel 11: Meettechnieken voor akoestisch geluid.

Werkwijze geluidsmeting

Tijdens zowel de voor- als achtergrondgeluidsmeting wordt tevens de windsnelheid gemeten op een hoogte van 10 meter op een meetpositie bovenwinds van de windturbine. De meetmicrofoon wordt bevestigd op een reflecterende plaat met een diameter van 2 meter op de grond.

Alle verzamelde data worden uitgewerkt en gekoppeld aan de turbinegegevens. Een vergelijking toont dan aan of wel of niet wordt voldaan aan de eisen.

geluidsmeting windturbine geluidsmeting windturbine