Provincie Drenthe: Berekening verkeerslawaai rotondes

De provincie Drenthe is als wegbeheerder altijd bezig met het veilig maken van de diverse wegen. Dat betekent ook ombouw of de aanleg van rotondes. Met een berekening verkeerslawaai kan vooraf worden bepaald wat de gevolgen zijn van de wijzigingen.

Het NAA berekent het effect van zo’n veranderingĀ op het verkeerslawaai en adviseert hierbij.

Berekening verkeerslawaai rotondes provincie Drenthe