Alsema Zuidlaren: geluidsmetingen werkplaatsen

Aannemingsbedrijf Alsema B.V. in Zuidlaren is gespecialiseerd in het on- & offshore aanleggen van ondergrondse infrastructuur en het plaatsen van elektrische installatie. In het kader van een risico inventarisatie is voor Alsema een geluidsonderzoek uitgevoerd.

Op de werkplekken waar hoge geluidsniveaus kunnen voorkomen zijn de geluidsbelastingen geïnventariseerd. Het onderzoek richt zich op de betreffende medewerkers, die actief zijn op verschillende werkplekken. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de NEN-EN-ISO 9612, waarbij is gekozen voor een taak gerichte aanpak.