Geluid meten met je smartphone

Geluid meten met je smartphone. Tegenwoordig zijn daarvoor allerlei apps te downloaden. Is het gemeten geluidsniveau betrouwbaar? En welke apps kan ik het beste gebruiken? Een test.

Onze collega Carel Ostendorf van DPA Cauberg Huygen heeft allerlei apps voor verschillende platforms aan een test onderworpen (download en lees de test) (bron: www.geluidnieuws.nl).

Duidelijk is dat de smartphone begrenzingen kent in de hard- en software. Een telefoon is niet bedoeld om hele lage of hoge geluidsniveaus te registreren, of een heel breed geluidsspectrum; de microfoon is vooral bedoeld voor het geluid van de menselijke stem. Een meting met de smartphone kan dus alleen een indicatie geven.

Uit de test blijkt dat de resultaten aanzienlijk betrouwbaarder worden, wanneer de app gekalibreerd kan worden met een bekend signaal. Anders gezegd, vergelijk het gemeten geluidsniveau met een bekend niveau, en pas de gevoeligheid daar op aan.

Maar het meetresultaat geeft in ieder geval een indruk van het optredende geluidsniveau.

Voor de iPhone presteren de apps ‘SafeNoise’ en ‘Music Safe Check’ het beste. Voor Android zijn dat ‘Decibel Meter’ en ‘DeciBel’.

Geluid meten met je smartphone