Zone, geluidszone (langs een weg)

Het aandachtsgebied aan weerszijden van een weg, waarvan de verschillende breedten zijn aangegeven in artikel 74 van de Wet geluidhinder. De zone heeft aan weerszijden van de weg de volgende breedte:

A. In stedelijk gebied, niet voor een auto(snel)weg:
  –   voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
  –   voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;
B. In buitenstedelijk gebied en voor een auto(snel)weg:
  –   voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
  –   voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
  –   voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.